Logo_final [Konvertiert].png

PRAVIDLA

 

Hearty Rise Predator Cup je chyť, vyfoť a pusť zavod. 

 

Je nutno ulovit 18 ryb behem 2 závodních dnů s toho 6 štik, 6 candátů a 6 okounů, kdy budou ty ryby uloveny je jedno za FULLCARD je udeleno jednou 500 bonusových bodu.

 

Poprvé v tomto roce je zde cena pro tým s nejvíce ulovenými rybami

Poprvé v tomhle roce se bude udělovat cena pro team, který ulový nejvíce ryb!!!!

Každý cm ryby je 1 bod, a započítávájí se všechny odevzdané ryby. 

Výsledky obou dnů se sčítají. 

 

Hodnotí se pouze fatky s měřidlem vyfocené pomocí Hearty Rise Predator Cup Aplikace. 

Každý team ssebou musí mít  CHYTRÝ TELEFON

 

Každá ulovená ryba se musí bezprostrědně po vyfocení vrátit šetrně zpět. 

 

Veškeré ulovené ryby se musí zapsat, i když nebudou hodnoceny. 

 

Rybolov se provadí v platném zněni rybarského řádu. 

 

Jeden Team setává z 2 rybářů, žádné jiné osoby nesmí být přítomni na lodi. 

 

Povolené jsou pouze UMĚLÉ NÁSTRAHY!!!

 

Hlubinná přivlač je zakázaná. 

 

Každý Team dostane GPS přístroj, ktery musí mít neustále na lodi s sebou. Při výpadku přístroje musí team okamžitě nahlásit svoji polohu. 

Zavodníci dají najevo že jsou s GPS obeznameni. 

Opušťení lovného úseku se trestá DISKVALIFIKACI!!

Při nutném opuštění je nutné tuto událost hlásit pořadatelům. 

 

Na jezeře je dovolená plavba pouze ve skluzu, tudíž během závodu je maximalni rychlost 15km/h. Dodržováni rychlostního limitu bude kontrolováno GPS a radarem. Při porušeni bude udělena žlutá karta, za dvě žluté karty nasleduje DISKVALIFIKACE!!

 

Loďe budou během celého zavodu kontrolovány, Team umožní pořadatelům nahlednout do všech uložných prostor a nádob na lodi. 

Po ukončené kontrole závodníci už nesmějí bez dovolení opouštět loď. 

Vystupovat z lodi na břeh je taktéž zakázáno, s výjimkou pláže u hotelu Jestřábí, po predchozí domluvě s pořadatelem. 

 

Lovný úsek bude vyznačen na mapě, kterou dostane každý na začátku závodu. 

 

Kotvit pomocí elektromotoru je dovoleno. 

 

Loď musí mít startovací číslo umístěné na dobře vyditelném místě. 

 

Minimální vzdálenost mezi lovícími je 50m a to i při projíždění!

 

Loďe s motorem do 5ps nepotřebují žádne povolení, ale musí mít uzavřenou pojistku. Každý účastník je zodpovedny sa svoje zdraví a život sám a rybaří na vlastní nebezpečí. 

 

Pořadatelům je umožněno z důvodů špatného počasí, nebo zásahu višší moci či jiných negativních udalostích, závod přerušit, ukončit nebo i přeložit. 

 

Regisraci a zaplacením startovného se závodníci zavazují dodržovat víše uvedené pravidla. 

 

Zasadní porušení pravidel vede k DISKVALIFIKACI méně závažne ke žluté kartě a za dvě žluté karty nasleduje DISKVALIFIKACE!!

 

Startovné se nevrací. 

 

Prvních 15 Teamu se automaticky kvalifikuje do HEARTY RISE PREDATOR CUP nasledujícího roku.